Polityka prywatności

Transparentność i wybór

Mamy pełną świadomość zaufania, jakim użytkownicy obdarzają firmę LIWI i zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za ochronę Waszej prywatności. W związku z tym otwarcie informujemy o tym, jakie informacje gromadzimy o klientach korzystających z naszych usług, po co je gromadzimy oraz jak przyczyniają się one do ciągłego ulepszania produktów, których używacie.
Stosujemy pięć zasad dotyczących prywatności określających nasze podejście do prywatności oraz do informacji o klientach w firmie LIWI:

  1. Informacje mogą być wykorzystywane w celu udoskanalania produktów i usług LIWI.
  2. Nasze produkty muszą być tworzone tak, aby spełniały wysokie standardy.
  3. Sposób zbierania informacji o klientach musi być przejrzysty.
  4. Klient musi mieć wybór i możliwość ochrony swojej prywatności.
  5. Zarządzanie zebranymi informacjami odbywa się w sposób odpowiedzialny.

Centrum ochrony prywatności zostało stworzone, aby zapewnić klientom dostęp do informacji o produktach i usługach w przystępnej i zrozumiałej formie. Chcemy, aby klienci świadomie wybierali produkty, z których chcą korzystać, i decydowali o tym, w jaki sposób z nich korzystają oraz jakie informacje udostępniają firmie LIWI.

Polityka prywatności

Polityka prywatności LIWI określa nasz sposób postępowania z danymi osobowymi podczas korzystania przez klienta z produktów i usług LIWI.